MgA. Jana Zavičáková

zástupce ředitele, zobcová a příčná flétna

Mgr. Zdeněk Pták

výtvarný ateliér

Mgr.Sandra Harazinová

výtvarný ateliér

Josef Zaplatílek

klavír, klávesy, pěvecký sbor

Mgr. Jana Zvoňárová

zpěv, klávesy, zobcová flétna

MgA. Petr Ferebauer

kytara

Leona Netolická

PHV - skupinka, Hudební nauka, zpěv, klavír, EKN a zobcová flétna

Václav Novák

kytara, zobcová flétna, dechové a žesťové nástroje, klávesy

Petr Egert klavír, klávesy, korepetice pěveckého sboru
Andrea Kopsová zobcová flétna