Vedení školy

Mgr. Jan Režný

- ředitel školy

Mgr. Dana Havlová

- zástupce ředitele

Administrativní pracovníci

Bc. Naděžda Vlčková, DiS.

- ekonomka

Monika Benediková

- sekretářka

  

  

 

1. stupeň

Mgr. Kateřina Vlčková

- Třídní učitelka 1.A

Mgr. Ludmila Matašovská

- Třídní učitelka 1.B

Mgr. Helena Šmídová

- Třídní učitelka 2.A

Mgr. Stanislava Procházková

- Třídní učitelka 2.B

Mgr. Milena Rysová

- Třídní učitelka 3.A

Mgr. Romana Wohlschlägerová

- Třídní učitelka 3.B

Mgr. Věra Bráchová

- Třídní učitelka 4.A

Mgr. Martina Klimešová

- Třídní učitelka 4.B, výchovný poradce

Mgr. Daniela Musilová

- Třídní učitelka 5.A

Mgr. Radka Samcová Dvořáková

- Třídní učitelka 5.B

Mgr. Dana Havlová

Mgr. Lenka Huszárová

 

 

Mgr. Klára Koudelková

 

 

Mgr. Zdeňka Hucková

 

 

PaedDr. Miroslava Režná

  

2. stupeň

Mgr. Klára Koudelková

- Třídní učitelka 6.A, výchovný poradce

Mgr. Lenka Huszárová

- Třídní učitelka 6.B

Mgr. Lenka Kulířová

- Třídní učitelka 7.A 

Mgr. Milan Šmíd

- Třídní učitel 7.B

Mgr. Blanka Kocourková

- Třídní učitelka 8.A

Mgr. Jiřina Míková

- Třídní učitelka 8.B

RNDr. Yveta Smíšková

- Třídní učitelka 9.A

Mgr. Jan Režný

 

Mgr. Dana Havlová

 

 

Mgr. Radka Samcová Dvořáková

Mgr. Zdeňka Hucková

Mgr. Václav Pour

- Metodik IT

Mgr. Martina Reinerová

Mgr. Jana Muráňová

PaedDr. Miroslava Režná

Naděžda Kubartová

Bc. Naděžda Vlčková, DiS.

- koordinátor Virtuální Univerzity třetího věku 

Marie Živnůstková

 

Školní družina

Mgr. Aneta Štabrňáková

Vladislava Božovská

Školní klub

Naděžda Kubartová

Mgr. Blanka Kocourková

Provozní zaměstnanci

Radim Drmota

- školník

Josef Lavička

- uklízeč

Jana Irová

- uklízečka

Ladislava Novotná

- uklízečka

Dita Edlová

- uklízečka

Jaroslava Kubatová

- uklízečka

 

Školní jídelna

Jana Staňková

- vedoucí ŠJ

Marie Živnůstková

- vedoucí kuchařka

Bohuslava Benediková

- samostatný odborný kuchař

Jaroslava Kubatová

- kuchařka

Magdalena Hovorková

- pomocná kuchařka

Asistent pedagoga 

Mgr. Jana Muráňová

Bc. Romana Šímová

Petra Kopalová, DiS.

Jaroslava Tesařová