Vedení školy

Mgr. Jan Režný

- ředitel školy

Mgr. Dana Havlová

- zástupce ředitele

Administrativní pracovníci

Bc. Naděžda Vlčková, DiS.

- ekonomka

Monika Benediková

- sekretářka

1. stupeň

Mgr. Helena Šmídová

- Třídní učitelka 1.A

Mgr. Stanislava Procházková

- Třídní učitelka 1.B

Mgr. Milena Rysová

- Třídní učitelka 2.A

Mgr. Romana Wohlschlägerová

- Třídní učitelka 2.B

Mgr. Kateřina Vlčková

- Třídní učitelka 3.A

Mgr. Martina Klimešová

- Třídní učitelka 3.B, výchovný poradce

Mgr. Daniela Musilová

- Třídní učitelka 4.A

Mgr. Ludmila Matašovská

- Třídní učitelka 4.B

Mgr. Věra Bráchová

- Třídní učitelka 5.A

Mgr. Lenka Huszárová

- Třídní učitelka 5.B

Mgr. Dana Havlová

2. stupeň

Mgr. Lenka Kulířová

- Třídní učitelka 6.A

Mgr. Milan Šmíd

- Třídní učitel 6.B

Mgr. Blanka Kocourková

- Třídní učitelka 7.A 

Mgr. Jiřina Míková 

- Třídní učitelka 7.B

Ing. Hana Matoušková

- Třídní učitelka 8.A

Mgr. Klára Koudelková

- Třídní učitelka 8.B, výchovný poradce

Mgr. Jana Horáková 

- Třídní učitelka 9.A

Mgr. Václav Pour

- Metodik IT

RNDr. Yveta Smíšková

PaedDr. Miroslava Režná

 

Mgr. Jan Režný

Naděžda Kubartová

Mgr. Sandra Harazinová

Bc. Naděžda Vlčková, DiS.

 - koordinátor Virtuální Univerzity třetího věku

Mgr. Eliška Davidová

Mgr. Lenka Huszárová

Školní družina

Mgr. Aneta Štabrňáková

Vladislava Božovská

Školní klub

Naděžda Kubartová

Mgr. Blanka Kocourková

Provozní zaměstnanci

Radim Drmota

- školník

Josef Lavička

- uklízeč

Jana Irová

- uklízečka

Ladislava Novotná

- uklízečka

Dita Vithová

- uklízečka

Jaroslava Kubatová

- uklízečka

   

Školní jídelna

Jana Staňková

- vedoucí ŠJ

Marie Živnůstková

- vedoucí kuchařka

Bohuslava Benediková

- samostatný odborný kuchař

Jaroslava Kubatová

- kuchařka

Magdalena Hovorková

- pomocná kuchařka

Asistent pedagoga

Bc. Romana Šímová

Martina Ratajová

Jaroslava Tesařová

Petra Kopalová, DiS.