Jméno vedoucího:

Mgr. Radka Samcová Dvořáková

Náplň činnosti kroužku:

hlasová průprava, dramatizace, příprava a realizace představení loutkového divadla

Termín schůzek:

středa 14.30 hod.

Pro koho je určen:

děti od 2. do 5. ročníku

Kritéria přijetí:

chuť pracovat, učit se role, zodpovědnost a pravidelná docházka

Členský poplatek za pololetí:

zdarma

Jak se přijímají noví členové:

Zájemci se mohou přihlásit v čase zkoušky u vedoucí kroužku v loutkovém divadle (vchod z boku budovy).