15. 2. 2018 

 

 

 

  

 

Ve čtvrtek se uskutečnila první lekce "Minikurzu keramiky". Na začátku přivítal účastníky p. učitel Zdeněk Pták, který má na starosti výtvarný ateliér ZUŠ. A pak hlavně za pomoci p. uč. Naděždy Kubartové se začaly rodit keramická díla...