Název projektu: ZŠ Zliv - zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02894

Příjemce: Město Zliv

Partner projektu: ZŠ a ZUŠ Zliv, SOŠE-COP Hluboká nad Vltavou

Financování: EU – ROP NUTS II Jihozápad, Město Zliv

Zahájení realizace projektu:             

Ukončení realizace projektu: 27. 2. 2015

Celková výše finanční podpory:        

Záměrem projektu bylo dosáhnout celkové rekonstrukce a modernizace školních dílen a vybavit přírodovědné předměty (CH, Př, Fy) moderními učebními pomůckami.

Dne 26. 2. 2015 se v ZŠ Zliv setkali zástupci školy, města, partnera a projektové kanceláře na malé slavnosti k ukončení projektu s prohlídkou rekonstruovaných dílen a nových přírodovědných pomůcek.