Název projektu: Projekt IT Zliv

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2728

Financování: EU – OP VK

Příjemce: ZŠ a ZUŠ Zliv

Zahájení realizace projektu: 15. 7. 2011

Ukončení realizace projektu: 14. 1. 2014

Celková výše finanční podpory: 1.653.745 Kč

Záměrem projektu bylo zlepšit podmínky výuky v oblastech, které se dlouhodobě potýkaly s nedostatkem finančních prostředků. V rámci projektu byla škola vybavena 12 interaktivními tabulemi včetně počítačových jednotek a software. Učitelky angličtiny absolvovaly cílené metodické kurzy a konverzační kurzy s rodilým mluvčím.