Název projektu: Zabezpečení ZŠ a ZUŠ Zliv

Financování: ZŠ a ZUŠ Zliv, Dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“

Příjemce: ZŠ a ZUŠ Zliv

Žádost podána: 27. 3. 2015

Pánované ukončení realizace projektu: září 2015

Celková výše finanční podpory: 130.000 Kč

Záměrem projektu je zlepšení ochrany objektu před vniknutím neoprávněné osoby posílením kamerového systému školy.