Naše Základní škola Zliv se v roce 2013 stala partnerem SOŠ elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou v projektu rozvoje technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Cílem projektu bylo probudit v žácích základní školy zájem o studium na středních školách technického zaměření.

V době realizace projektu v letech 2013 – 2015 proběhlo na Hluboké celkem 8 projektových dnů, kterých se zúčastnili žáci nejvyšších ročníků naší školy. Na připravených stanovištích v odborných učebnách se žáci seznámili se zajímavými fyzikálními pokusy, prováděli různá měření, sestavovali elektrické obvody, pracovali s počítačovými programy a zhotovili síťový kabel. Na všech stanovištích naše žáky odborně vedli studenti SOŠE.

V rámci tohoto projektu se také uskutečnila velmi zajímavá exkurze do vodní elektrárny Lipno.

Projekt byl ze strany SOŠE velmi kvalitně připraven po stránce organizační i obsahové. Zejména oceňuji odbornou připravenost lektorů – studentů SOŠE.

Účast na projektových dnech byla pro naše žáky rozhodně přínosem. Nejen že prováděli zajímavé činnosti a dověděli se mnoho nového, ale také se seznámili s prostředím SOŠE, jejími učiteli a studenty. Očekával jsem odezvu především u chlapců, o to více mne překvapil zájem dívek. Projekt určitě splnil svůj účel a zvýšil zájem žáků o elektrotechnické vzdělávání.

Jan Režný


  17. 6. 2015

Čtvrtý projektový den v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou

Středa 17. 6. 2015 byla posledním projektovým dnem ve Střední odborné škole elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou, který byl tentokrát určen pro žáky 7. tříd. Žáci byli rozděleni do skupin, které se během dopoledne vystřídaly na čtyřech stanovištích. Tam naši žáci pod vedením studentů SOŠ prováděli různé zajímavé fyzikální pokusy, pracovali s počítačem nebo se z nich stali elektrikáři. V některých činnostech si připomněli znalosti z fyziky, v jiných pozorovali jevy zatím neznámé. Dopoledne uteklo jako voda a sedmáci se vraceli domů se zajímavými zážitky a vědomím, že střední škola na Hluboké je docela fajn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

15. 4. 2015

Třetí projektový den 15. 4. 2015