EU

 

Tento projekt:

Šablony pro Základní školu

a Základní uměleckou školu, Zliv

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16-022/0003924

je spolufinancován Evropskou unií

 

V rámci tohoto projektu získá škola na 15 měsíců školního psychologa, 12 učitelů absolvuje další vzdělávání v oblasti rozvíjení matematické gramotnosti, 14 učitelů v oblasti rozvíjení čtenářské gramotnosti, 3 učitelé v oblasti výuky cizích jazyků, 18 učitelů v oblasti inkluze, dále dojde k rozvoji čtenářského klubu a bude realizováno 20 doučovacích skupin pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Projekt bude realizován v letech 2017 – 2018.