Školní rok 2020 / 2021

Zahájení vyučování 

pondělí 1. září 2020

Státní svátek  

pondělí 28. září 2020

Státní svátek  

středa 28. řijna 2020

Podzimní prázdniny

čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 - 3. ledna 2021

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Ukončení 1. pololetí

čtvrtek 28. ledna 2021

Pololetní prázdniny 

pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny 

15. – 21. února 2021

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 1. dubna 2021

Velikonoční svátek
(Velký pátek)

2. dubna 2021

Pondělí velikonoční

5. dubna 2021

Ukončení 2. pololetí

středa 30. června 2021

Hlavní prázdniny

1. července – 31. srpna 2021

Vyučování začne v středu 1. září 2021

  

Plán pedagogických rad a schůzek rodičů

 

Pedagogické rady

Začátek vždy v 14 hod.

Schůzka rodičů

Začátek vždy

v 17.30    I. stupeň

v 18 hod.  II. stupeň

Konzultační odpoledne

Radiče mohou navštívit kteréhokoliv učitele v době od 16 do 18 hod.

9. listopadu 2020

Z důvodu protiepidemických opatření se nekoná, informace přes Edookit.

2. listopadu 2020

25. ledna 2021

 

18. ledna 2021

12. dubna 2021

 

29. března 2021

21. června 2021

 

14. června 2021

 

Schůzka rodičů pořádáme vždy začátkem září. Smyslem schůzky je informovat rodiče o novém školním roku, o změnách, nastavit pravidla, navázat kontakt. TU může v případě potřeby svolat schůzku rodičů kdykoli během školního roku. Letos se z důvodu Covid 19 nekoná. Veškeré informace budou předávány prostřednictvím informačního systému Edookit.

Konzultační odpoledne pořádáme vždy jeden až dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Cílem je umožnit rodičům osobní setkání s pedagogy, vzájemnou informovanost a vysvětlení některých opatření. Letos z důvodu Covid 19 preferujeme dálkový kontakt přes Edookit, osobní setkání jen v nezbytně nutných případech. Budeme průběžně upřesňovat.

Úřední hodiny výchovného poradce:   

Mgr. Klára Koudelková - pondělí 10:00 - 11:30

Mgr. Martina Klimešová - pátek 11:00 - 11:40

 

 

Úřední hodiny tajemnice:

denně 7:00 – 12:00 hodin

 

Ředitel školy:

k zastižení v ředitelně nejspolehlivěji v době 7:30 – 8:00 hod. V jiný čas po dohodě.

 

Časy vyučovacích hodin 

0. 07:00 - 07:45
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 10:00 - 10:45
4. 10:55 - 11:40
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50