Školní rok 2019 / 2020

Zahájení vyučování 

pondělí 2. září 2019

Státní svátek  

pondělí 28. října 2019

Podzimní prázdniny

úterý 29. a středa 30. října 2019

Ředitelské volno

školení učitelů

čtvrtek 31. října a pátek 1. list. 2019

Ředitelské volno

školení učitelů

pátek 22. 11. 2019

Vánoční prázdniny

23. prosince 2019 - 3. ledna 2020

Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

Ukončení 1. pololetí

čtvrtek 30. ledna 2020

Pololetní prázdniny 

pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny 

10. – 16. února 2020

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 9. dubna 2020

Velikonoční svátek
(Velký pátek)

10. dubna 2020

Pondělí velikonoční

13. dubna 2020

Ukončení 2. pololetí

úterý 30. června 2020

Hlavní prázdniny

1. července – 31. srpna 2020

Vyučování začne v úterý 1. září 2020

  

Plán pedagogických rad a schůzek rodičů

 

Pedagogické rady

Začátek vždy v 14 hod.

Schůzka rodičů

Začátek vždy

v 17.30    I. stupeň

v 18 hod.  II. stupeň

Konzultační odpoledne

Radiče mohou navštívit kteréhokoliv učitele v době od 16 do 18 hod.

11. listopadu 2019

9. září 2019

4. listopadu 2019

20. ledna 2020

 

13. ledna 2020

6. dubna 2020

 

30. března 2020

22. června 2020

 

15. června 2020

 

Schůzka rodičů – pořádáme vždy začátkem září. Smyslem schůzky je informovat rodiče o novém školním roku, o změnách, nastavit pravidla, navázat kontakt. TU může v případě potřeby svolat schůzku rodičů kdykoli během školního roku.

Konzultační odpoledne – pořádáme vždy jeden až dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Cílem je umožnit rodičům osobní setkání s pedagogy, vzájemnou informovanost a vysvětlení některých opatření.

Mimo uvedenou dobu lze učitele navštívit kdykoli mimo vyučování, nejlépe po předchozí dohodě telefonem.

O přestávkách mezi vyučovacími hodinami učitele navštivte pouze ve výjimečných naléhavých případech. V této době se připravují na vyučování a nemají na jednání čas. 

 

Úřední hodiny výchovného poradce:   

Mgr. Klára Koudelková - úterý 12:00 - 12:45

Mgr. Martina Klimešová - pátek 10:00 - 10:45

 

Úřední hodiny školní psycholožky

středa 14:00 - 15:30, čtvrtek 7:30 - 9:00

 

Úřední hodiny tajemnice:

denně kromě úterý: 7:00 – 12:00 hod., v úterý 8:30 – 13:30 hod.

 

Ředitel školy:

k zastižení v ředitelně nejspolehlivěji v době 7:30 – 8:00 hod. V jiný čas po dohodě.

 

Časy vyučovacích hodin 

0. 07:00 - 07:45
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 10:00 - 10:45
4. 10:55 - 11:40
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50