1. pololetí 

 

 

 

   

 

10.10.2019-ZDOBENÍ DÝNÍ
Nastal čas dýní, tak děti přinesly do ŠD krásné dýně, které jsme si  společně ozdobili a vystavili.
 
22. 10. BESEDA S POLICISTY (BEZPEČNĚ ZE ŠKOLY A DO ŠKOLY)
Pan Pořádek- seznámil děti s pravidly silničního provozu, upozornil jak se mají chovat v určitých situacích. Děti si nakonec mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu, která je nejvíce zajímala.
 
25. 11. VÁNOČNÍ DÍLNA V DÍVČICÍCH
Naše ŠD se opět zúčastnila vánoční dílny v Dívčicích, kde děti za pomoci dospělých vyráběly různé vánoční ozdoby. Ty se pak za symbolickou cenu prodávají při rozsvěcování obecního vánočního stromu. Získané peníze se předají DOMOVU ŽLUTÝ PETRKLÍČ v Lomci, který poskytuje péči lidem s mentálním postižením.
 
10. 2. VÁNOČNÍ DÍLNA VE ŠKOLE
ŠD se také zapojila do vánočních dílen ve škole. Děti vyráběly vánoční ozdoby a anděly, které si odnesly domů.