4. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

4. prosince k nám do školy zavítala hudební skupina pana Jiřího Válka, aby našim žákům a učitelům vytvořila vánoční pohodu. Kromě brilantních hudebních výkonů skupina také nabídla dětem možnost aktivně se zapojit do zpívání známých písní, a tím vznikla opravdová vánoční pohoda.