10. – 12. 10. 2019  

 

  

 

 

 

 

 

Ve dnech 10. – 12. října 2019 proběhla na naší škole v sálu ZUŠ unikátní výstava O sluchu a zvuku. Jednalo se o velmi prestižní akci, která putovala v rámci projektu EU po školách, odborných pracovištích a universitách ČR. V rámci jižních Čech proběhla výstava pouze u nás. V dopoledních hodinách byla určena žákům 3.– 8. ročníků a v odpoledních hodinách byla otevřena pro širokou veřejnost a družinu. Hlavní atrakcí byl model lidského ucha, kterým každý návštěvník musel projít. V první polovině výstavy jste se dozvěděli velké množství zajímavostí, některé jste si mohli prakticky při pokusech ověřit. Ve druhé části pak zkušení tlumočníci učili návštěvníky základům znakové řeči a prstové abecedy, která slouží ke komunikaci se sluchově postiženými. Celkově výstavu ve Zlivi navštívilo více než 400 návštěvníků. Výstava měla mezi žáky i veřejností velmi pozitivní ohlas a určitě pomohla k lepšímu pochopení světa neslyšících.