V pátek 21. června se v ZŠ a ZUŠ Zliv konal již 19. ročník oblíbené akce, jejímž cílem je seznámit a přiblížit prostory školy široké veřejnosti.  Žáci 1. stupně ZŠ i předškoláčci z mateřské školy přivedli do školy své rodiče, prarodiče, tety, strýčky nebo i sousedy. Nakonec se prezentovalo více než 130 účastníků s dospělým doprovodem. Procházeli různými učebnami a prostorami školy, kde děti plnily úkoly spjaté se zaměřením učebny. Splněný úkol byl oceněn razítkem na účastnickou kartu. Do plnění úkolů se ochotně pouštěly nejen děti, ale i dospělí.

V žákovské kuchyni se pak všichni mohli občerstvit palačinkami, které upekli žáci 8. třídy.

Stanoviště nabízela mnoho zábavy i poučení a děti i dospělí odcházeli domů spokojeni a plni dojmů, svědčí o tom i zápisy v pamětní knize věnované této akci.

Za vyplněnou kartu obdržel každý účastník „Pochvalný list“ a samozřejmě i sladkou odměnu.

 

Dana Havlová
zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Zliv