říjen 

10. - 12. 10. 2019 - Výstava Zážitkem k porozumění v sále ZUŠ

17. 10. 2019 - Projektový den v SPŠ pro 9. ročník  

21. 10. 2019 - Divadlo KOS: Doktor Léčímrád (1. - 4. roč.)

24. 10. 2019 - Projektový den v SPŠ pro 8. ročník

31. 10. - 1. 11. 2019 - Ředitelské volno (seminář zaměstnanců)   

 

listopad 

06. 11. 2019 -  Výtvarná dílna pro I. stupeň ZŠ

14. a 21. 11. 2019 - Náborový den pro 9. ročník  

16. 11. 2019 - Večer lidského hlasu 11. ročník

22. 11. 2019 - Ředitelské volno (seminář zaměstnanců)  

 

prosinec

02. 12. 2019 - Musica Bohemica, večerní koncert pro veřejnost, pořádá Město Zliv 

04. 12. 2019 - Koncert „Vánoční pohoda“ (1. - 9.roč.)

06. 12. 2019 - Vánoční koncert souboru Jetelíček

Vánoční dílny

17. 12. 2019 - Vánoční koncert ZUŠ

19. 12. 2019 - Vánoční koncert sboru Skřivánek a Jahůdky   

 

leden

Lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník

 

únor

 

březen

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

Den učitelů

 

duben

Zápis do 1. tříd

Soutěž v recitaci Zlatý petrklíč

Dopravní soutěž

 

květen

Kurz jízdy na koni pro 8. ročník

Mrkviáda

 

červen

Den dětí

Pasování prvňáků na čtenáře

Den s rodiči

Branné cvičení

 

 

Plán akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.