listopad 

14. a 21. 11. 2019 - Náborový den pro 9. ročník  

16. 11. 2019 - Večer lidského hlasu 11. ročník

22. 11. 2019 - Ředitelské volno (seminář zaměstnanců)  

 

prosinec

02. 12. 2019 - Musica Bohemica, večerní koncert pro veřejnost, pořádá Město Zliv 

04. 12. 2019 - Koncert „Vánoční pohoda“ (1. - 9.roč.)

06. 12. 2019 - Vánoční koncert souboru Jetelíček

10. 12. 2019 - Vánoční dílny

17. 12. 2019 - Vánoční koncert ZUŠ

19. 12. 2019 - Vánoční koncert sboru Skřivánek a Jahůdky   

 

leden

26. - 31. 1. - Lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník

 

únor

 

březen

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

Den učitelů

 

duben

03. - 04. 04. - Zápis do 1. tříd

08. 04. 2020 - Velikonoční soutěž

Soutěž v recitaci Zlatý petrklíč

Dopravní soutěž

 

květen

Kurz jízdy na koni pro 8. ročník

Mrkviáda

 

červen

Den dětí

Pasování prvňáků na čtenáře

Den s rodiči

Branné cvičení

 

 

Plán akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.