Zápis do 1. tříd

 

Ředitel ZŠ a ZUŠ, Zliv, okr. České Budějovice vyhlašuje na základě § 46 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších změn zápis do 1. ročníku základní školy ve dnech:

 

pátek 3. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hod.

sobota 4. dubna 2020 od 10.00 do 11.00 hod. 

v  budově I. stupně ZŠ (vchod ze Školní ulice).

 

K zápisu se dle zákona dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 6 let věku, se svým rodičem (zákonným zástupcem). Dostaví se též děti, kterým byla školní docházka odložena. Dostavit se mohou také děti, jejichž rodiče žádají předčasný nástup školní docházky. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče žádající odklad povinné školní docházky předloží v den zápisu doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Ve výjimečných případech lze žádost o odklad podat nejpozději do 30. 4. 2020. 

Žádost o přijetí najdete v Dokumentech ZŠ


 

Poslední články

Výroční zpráva 2018-2019

Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv - 2019 / 2020 číslo 1