Jméno vedoucího:

RNDr. Yveta Smíšková

Náplň činnosti kroužku:

pozorování přírody, mikroskopování, drobné pokusy z chemie a trochu z fyziky, práce s chemickým nádobím, plnění soutěžních úkolů z Recyklohraní, práce na společných projektech, příprava na předmětové olympiády

Termín schůzek:

liché středy od 14:00 hod

Pro koho je určen:

vyšší stupeň (od 6. třídy)

Kritéria přijetí:

zájem ze strany žáka, nikoli rodiče (účast v kroužku nemá vliv na známku z přírodopisu)

Členský poplatek za pololetí:

400,- Kč

Jak se přijímají noví členové:  

vyzvednout přihlášku u pí. uč. Smíškové, vyplnit, nechat podepsat rodičem, zaplatit 

 

2017/2018

 

Badatelák v Praze

V sobotu 16. 6. jsme se vypravili do Prahy na výstavu „Mumie světa“. Vlakem jsme dojeli až do Holešovic, na Výstaviště je to odtud co by kamenem dohodil. Výstava o mumiích je výborně udělaná, dozvíte se, co je mumie, že vznikají i přírodní cestou, třeba konzervací těla v bažině, že mnohé národy používali jen působení vhodného prostředí k uchovávání těl pozůstalých a jiné těla upravovali, aby tak zabránili rozkladu, že mumie nejsou jen v Egyptě, ale vlastně po celém světě, i u nás. Už jste našli vysušenou myš? Tak to je taky mumie.

Když už jsme byli na Výstavišti, tak jsme se zaběhli podívat na Maroldovo panorama, co je na něm bitva u Lipan a chvíli si odpočinuli v Královské oboře, kterou všichni znají jako Stromovku. Cestu domů nám zpestřila výluka z Veselí do Budějovic a úprk na spoj do Zlivi.

 

 

 

Návštěva Národního muzea Praha

V sobotu 13. ledna se badatelský kroužek vydal vlakem do Prahy. Cílem bylo Národní muzeum, jeho nová budova, historická totiž prochází důkladnou rekonstrukcí. Nejprve jsme vystáli docela dlouhou frontu u pokladny, ale bylo to znamení, že návštěva bude stát za to. Výstava Světlo a život je o tom, jak světlo ovlivňuje rostliny a živočichy a jak se organizmy vypořádali s jeho nadbytkem či nedostatkem. Proto jsme začali v jeskyni, kde jsme vyzkoušeli jeskynní malby světlem. Je to velká legrace, ale špatně se fotografuje. Taky jsme odkryli kostru jeskynního medvěda. Z podzemí jsme postupovali přes půdu a step až do pralesa. Cestou byly texty, obrázky, houby, rostliny, živočichové. Samozřejmě organismy nebyly živé, ale různě zakonzervované. Super byly i makety obrovského klíštěte a blechy. Ve velkém dutém kmeni ukrytý sklípkan byl opravdu jako živý a způsobil vyděšený pláč malé holčičky. Skvělé byly interaktivní dotykové obrazovky, kde jsme řešili kvíz a můžeme něco vyhrát.

Z muzea jsme se vydali dolů po Václavském náměstí na oběd. Cestou jsme obdivovali krásné paláce, které bývalý koňský trh lemují. Pro návrat z Havelské koruny jsme zvolili pasáže, jsou úžasné a nebyla tam taková zima. Ta nám však nevadila při zastávce na hřišti ve Františkánské zahradě. V pasáži Lucerna jsme obdivovali koně vzhůru nohama a taky jsme se projeli výtahem, který nezastavuje. Říká se mu páternoster. Úplně nakonec jsme zašli k soše svatého Václava, udělali pár fotek na nádraží a rádi sedli do vyhřátého vlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameny pod mikroskopem

Že i kameny můžou být zajímavé, se přesvědčili deváťáci při hodině přírodopisu. Při laboratorním cvičení s názvem „Štěpnost a lom nerostů“ roztloukli kladívkem kousky různých minerálů na prášek a ten pak pozorovali pod mikroskopem. Zjistili, že kalcit je štěpný a dělá krásně rovné hladké plošky, kdežto křemen má lasturnatý lom a zrnka vypadala jako maličké pazourky nebo kousky lastur. Koukni na fotky.

 

 

 

 

 

Badatelák v Blanech

V sobotu ráno 7. října v 9 ráno vyrazili členové badatelského kroužku do podzimního lesa. Cílem byla krajina 1000 jezer, jak se říká přírodní památce Blana, která se nachází v lese zvaném Řídká Blana. Jezírka vznikla propadnutím štol po těžbě okrů a vyskytuje se zde mnoho chráněných rostlin a živočichů. Cestou se mladí badatelé věnovali sběru hub na školní výstavu i domů do polévky, pozorování sukcese v bývalé pískovně, měření pH a vodivosti vody potoků a jezírek, lovení bezobratlých a mnoha dalším činnostem, včetně tělocvičných prvků jako skok daleký přes potok. Koukněte na fotky.

 

 

 

 

 

 

2015/2016 

 

Vesmír v půdě

Po prázdninách se opět rozbíhá Badatelský kroužek. První setkání bylo takové rodinné. Zvážili jsme baterie do soutěže, došli k rybníku na dafnie pro školní rybičky a nakrmili je.

Druhé setkání se konalo v Českých Budějovicích na náměstí, kde Biologický ústav AV České Budějovice pořádal zábavně naučné odpoledne nazvané Vesmír v půdě. Proč potřebujeme zdravou půdu a čím ji ohrožujeme, co všechno půda dokáže, co patří do kompostu a co ne, kde se skrývají původci nemocí, odkud pocházejí antibiotika, proč voní půda a mnoho dalšího jsme se dozvěděli z velkoplošných plakátů a hlavně od vědeckých pracovníků, kteří byli u stánků.  Viděli jsme exotické mnohonožky, půdní organismy pod mikroskopem i na živných půdách v Petriho miskách a kdo si sáhnul na švába, dostal pexeso s nádhernými obrázky půdních organismů. Kdo chtěl, mohl se vyfotit s Krtečkem a odnést si domů zdravou půdu z jeho obří krtiny. Víte, že půda je tak důležitá, že letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem půdy? My už ano.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

Zpráva pátá

V tomto školním roce naposledy se hlásí badatelský kroužek. Jaro přineslo rozkvetlé kytky a napučené stromy a tak jsme se učili rozeznat stromy bez listů a první jarní byliny. Vyzkoušeli jsme si biologickou olympiádu, zatím nanečisto. Žádná sranda. Asi protože je to olympiáda. Také jsme opět zabrousili do světa chemie, a taky fyziky, protože jsme zkoumali fyzikální vlastnosti vody. Sestavili jsme si jednoduchou aparaturu z nových souprav a rozpouštěli led, vařily vodu a měřili teplotu. Nejhorší byl úklid. Kam všechny ty kousky patří, aby šly krabice zavřít a nic se nerozbilo? To byl mnohdy oříšek.

Když přálo počasí, vyrazili jsme pátrat po příčině vzniku rokle „U křížku“, změřili jsme pH vody v potoce, ve všech rybníčcích i loužích, pozorovali pulce a optali se rybářů, jestli a na co berou. Na Vitháčku jsme pozorovali ondatru a volavku.

A protože většina členů je ze 6.B,  vyvrcholením naší činnosti byla společná exkurze na Červené Blato. Více se dozvíte v článku o této akci.

Úplně nakonec jsme si udělali ohýnek na Mydláku, upekli buřta a vyzkoumali, jak paní učitelka dělá báječné topinky, zda už jsou modré borůvky a červené lesní jahody.

Ahoj po prázdninách.

 

 

 

 

 

 

Zpráva čtvrtá

Po několika týdnech přinášíme opět zprávu z badatelského kroužku. Během té doby jsme se vůbec neflákali, ale nějak jsme zapomněli fotit (nebo foťák a fotit nebylo čím) a hlavně psát. Tak jen ve zkratce. Na podzim jsme rozchodili kalkulačku na elektřinu z jablek a získali 250 bodů do Recyklohraní, před Vánocemi jsme byli krmit v lese kolem Mydláku zvířátka a prohlédnout si nejstarší borovice. V zimě jsme mikroskopovali a naučili se, co je to pH a jak ho změřit. Barevná řada, kterou jsme získali pomocí přírodních indikátorů z červené řepy a plodů ptačího zobu byla senzační. Taky jsme zjistili, že většina ovoce, zeleniny a běžných nápojů je kyselá. Když bylo hezky, obhlédli jsme novou stezku podél břehu Bezdreva, zjistili, kde se pasou ondatry, obdivovali dřevěného vodníka, koukli, kam teče voda z ČOVky a báječně se zhoupli u penzionu na Králičáku. Nyní pracujeme na tématu světlo, protože letošní rok je Mezinárodním rokem světla a světelných technologií. Už víme, že světlo nemusí být jen to, co je vidět, koumali jsme, co je stín, jak se chovají zrcadla a proč je tužka ve vodě „zlomená“. Úplně nejlepší bylo seznámení s termokamerou. I její pomocí fotíme světlo a budeme se zase snažit získat body v Recyklohraní, protože je pak může vyměnit za zajímavé věci.

Hodně členů badateláku chodí také na včelařský kroužek, a tak jsme 12.3. udělali společné mikroskopování. Pan Marhoun nám nejprve povídal a promítal o včeličkách. Páni, to bylo nových informací, až se nám kouřilo z hlav. A to všechno musí včelaříci umět, protože za měsíc jedou na soutěž. A pak už jsme s novými mikroskopy zkoumali včelí části - nohy, křídla, žihadlo, oči i včelí parazity.

 

 

 

 

 

 

Zpráva třetí

Malí badatelé využili krásného počasí a 9. října vyrazili opět do terénu. Kudy vedla malá železnice, zvaná „dražka“, do Šamotky? Kde je na Mydláku ostrov? Kde byl původně rybník a kde naopak ne? To byly otázky, na které s mapou (z 19. století v jedné a s tou současnou v druhé ruce) hledali odpovědi. Cestou poznávali stromy a rostliny.

 

 

 

 

 

 

Zpráva druhá

Ve čtvrtek 2. října se podruhé sešli malí badatelé a vyrazili na Mydlák. Cestou nasbírali nějaké houby. Na lavičce si udělali malou výstavu a houby určili. Nejzajímavější asi byla zřídka se vyskytující čistě bílá forma muchomůrky citronové.

Pak se se síťkami vrhli na lov vodních bezobratlých. Kromě létajícího talíře, několika pijavek, larev jepic a komárů ulovili parádní plovatku bahenní a splešťuli blátivou. Dvě nejstarší členky zatím změřili pH vody a zjistili, že Mydlák má vodu mírně kyselou.

 

 

 

 

 

  

Zpráva první

Ve čtvrtek 11. září se poprvé sešel badatelský přírodovědný kroužek. Po vzájemném představení malí badatelé zkoušeli vyrobit elektřinu z brambor. A protože to funguje, příště připojí kalkulačku a pokusí se získat body v soutěži Recyklohraní.