Jméno vedoucího:

Lenka Huszárová

Náplň činnosti kroužku:

prohlubování znalostí Aj s důrazem na rozvíjení hlavních jazykových dovedností – mluvení a poslech

Termín schůzek:

úterý 14,00 hod.

Pro koho je určen:

děti z 5. a 6. ročníku, maximálně 10 žáků

Kritéria přijetí:

nejde o doučování, z přihlášených budou vybráni jen ti nejlepší

Členský poplatek za pololetí:

400 Kč

Jak se přijímají noví členové:

dobrá známka z Aj, ale žáci budou vybráni vyučujícím podle jejich schopností a jazykových předpokladů