11. 12. 2018 

 

 

 

 

 

V úterý se v prostorách školy konaly tradiční vánoční dílny. Tentokrát si u nás návštěvníci mohli vyrobit papírové přáníčko.