Školní rok 2018 / 2019

Zahájení vyučování 

pondělí 3. září 2018

Státní svátky  

pátek 28. září 2018

Ředitelské volno

pátek 19. října 2018

Ředitelské volno

čtvrtek 25.10. a pátek 26.10.2018

Podzimní prázdniny 

pondělí 29. a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny

22. prosince 2018 - 2. ledna 2019

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Ukončení 1. pololetí

čtvrtek 31. ledna 2019

Pololetní prázdniny 

pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny 

4. – 10. února 2019

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 18. dubna 2019

19. dubna 2019 velikonoční svátek

22. dubna -  Pondělí velikonoční

Ředitelské volno (ZK)

pátek 3. května 2019

Ukončení 2. pololetí

pátek 28. června 2019

Hlavní prázdniny

29. června – 1. září 2019

Vyučování začne v pondělí 2. září 2019

  

Plán pedagogických rad a schůzek rodičů

 

Pedagogické rady

Začátek vždy v 14 hod.

Schůzka rodičů

Začátek vždy

v 17.30    I. stupeň

v 18 hod.  II. stupeň

Konzultační odpoledne

Radiče mohou navštívit kteréhokoliv učitele v době od 16 do 18 hod.

12. listopadu 2018

10. září 2018

5. listopadu 2018

21. ledna 2019

 

14. ledna 2019

15. dubna 2019

 

8. dubna 2019

24. června 2019

 

10. června 2019

 

Schůzka rodičů – pořádáme vždy začátkem září. Smyslem schůzky je informovat rodiče o novém školním roku, o změnách, nastavit pravidla, navázat kontakt. TU může v případě potřeby svolat schůzku rodičů kdykoli během školního roku.

Konzultační odpoledne – pořádáme vždy jeden až dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Cílem je umožnit rodičům osobní setkání s pedagogy, vzájemnou informovanost a vysvětlení některých opatření.

Mimo uvedenou dobu lze učitele navštívit kdykoli mimo vyučování, nejlépe po předchozí dohodě telefonem.

O přestávkách mezi vyučovacími hodinami učitele navštivte pouze ve výjimečných naléhavých případech. V této době se připravují na vyučování a nemají na jednání čas. 

 

Úřední hodiny výchovného poradce:   

Mgr. Klára Koudelková - úterý 8:45 - 9:40

Mgr. Martina Klimešová - úterý 12:00 - 13:00

 

Úřední hodiny školní psycholožky

úterý 7:30 - 10:00, středa 7:30 - 15:30

 

Úřední hodiny tajemnice:

denně kromě úterý: 7:00 – 12:00 hod., v úterý 8:30 – 13:30 hod.

 

Ředitel školy:

k zastižení v ředitelně nejspolehlivěji v době 7:30 – 8:00 hod. V jiný čas po dohodě.

 

Časy vyučovacích hodin 

0. 07:00 - 07:45
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 10:00 - 10:45
4. 10:55 - 11:40
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50