Školní rok 2017 / 2018

Zahájení vyučování 

pondělí 4. září 2017

Státní svátky  

28. září 2017

Ředitelské volno

29. září 2017

Podzimní prázdniny 

26. - 27. října 2017

Státní svátky  

17. listopadu 2017

Vánoční prázdniny

23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

Ukončení 1. pololetí

31. ledna 2018

Pololetní prázdniny 

2. února 2018

Jarní prázdniny 

12. – 18. března 2018

Velikonoční prázdniny

29. – 30. března 2018

Pondělí velikonoční

2. dubna

Ředitelské volno (ZK)

4. května 2018

Ukončení 2. pololetí

29. června 2018

Hlavní prázdniny

2. července – 2. září 2018

Vyučování začne 3. září 2018

  

Třídní schůzka 11. září 2017

Začátek třídní schůzky je na I. st. v 17.30, na II. st. v 18.00. (Začátek se liší, aby se rodiče, které mají děti na obou stupních, mohli zúčastnit podstatných částí obou schůzek).

Smyslem schůzky je informovat rodiče o novém školním roku, o změnách, nastavit pravidla, navázat kontakt. TU nebo ředitel školy může v případě potřeby svolat schůzku rodičů kdykoli během školního roku. Návrh na svolání schůzky mohou podat i rodiče tř. učiteli.

Konzultační odpoledne plánujeme na 30. října, 8. ledna, 26.března a 11. června.

- pořádáme vždy přibližně dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Cílem je umožnit rodičům osobní setkání s pedagogy, vzájemnou informovanost a vysvětlení některých opatření. Rodičům doporučujeme objednat si určitý čas, který je pro obě strany závazný. Škola vytvoří objednávací systém.

Mimo uvedenou dobu lze učitele navštívit kdykoli mimo vyučování, nejlépe po předchozí dohodě telefonem.

O přestávkách mezi vyučovacími hodinami učitele navštivte pouze ve výjimečných naléhavých případech. V této době se připravují na vyučování a nemají na jednání čas. 

 

Úřední hodiny výchovného poradce:   

Čtvrtek

10:00 – 11:30 hod.

 

Úřední hodiny školní psycholožky

úterý 7:30 - 10:00, středa 7:30 - 15:30

 

Úřední hodiny tajemnice:

denně kromě úterý: 7.00 – 12.00 hod., v úterý 8.30 – 13.30 hod.

 

Ředitel školy:

k zastižení v ředitelně nejspolehlivěji v době 7.30 – 8.00 hod. V jiný čas po dohodě.

 

Časy vyučovacích hodin 

0. 07:00 - 07:45
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 10:00 - 10:45
4. 10:55 - 11:40
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50