NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Dne 28.2.218 proběhla návštěva Městské knihovny na téma: Pohádkový hrdina v literatuře. Paní Matoušková měla připravený pro děti pestrý program. Děti si mohly prohlédnout a pročíst knihy, které  knihovna nabízí. Zjistily jak se mají chovat v knihovně a ke knihám. Na závěr si děti hrály s českým jazykem, vymýšlely rýmy a hádaly hádanky.

VÝROBKY K ZÁPISU (19.3.)

Také letos se ŠD podílela na výrobě drobných dárků - záložky do knihy, různé krabičky, zvířátka pro děti MŠ a budoucí prvňáčky, které si děti nesou od zápisu domů jako milou vzpomínku na tento den. 

VELIKONOCE V DRUŽINĚ (26.3.)

Svátky jara jsme si krátili čas vyráběním velikonočních dekorací - barvení vajíček technikou mramorování, děti si zasely osení a pozorovaly jak jim roste. Pěkně si osení ozdobily velikonočními zajíčky.

ÚKLID ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ (9.4.)

Děti už vědí, že nás s každoročním příchodem jara čeká úklid hřiště. Podařilo se nám vystihnout pěkné počasí. Děti utvořily skupinky a chopily se nářadí. Společnými silami bylo vše brzy vše hotovo a ve zbylém čase si děti chvíli pohrály. 

DIVADLO Z BEDNY

Dne 16.5. jsme měli ve ŠD pohádkové představení "O Otesánkovi".  Představení bylo plné živé hudby, písní a netradičních loutek. Na závěr si děti zasoutěžily v jednotlivých disciplínách - přetahování provazů, skákání v pytlích... Z pohádky a soutěží byly děti moc nadšené a odměněny sladkostmi.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V úterý 26.6.. si děti ze ŠD udělají na hřišti sportovní odpoledne a opečou si buřty. Bude to poslední akce pro děti ŠD, kde si vyzkouší své dovednosti na připravených stanovištích a za snahu a účast budou odměněny.