květen

4. 5. 2018 - Zlivská kytara 2018 (ředitelské volno)

7. 5. 2018 - Školení zaměstnanců (ředitelské volno)

10. 5. 2018 - Dopravní soutěž

16. 5. 2018 - Den proti rakovině

10., 15., 16. 5. 2018 - Kurz jízdy na koni pro 8. ročník

17. 5. 2018 - Školní akademie

28. 5. 2018 - Den dětí - Dětské představení v KD (Sůl nad zlato) - zdarma, akce MÚ

29. 5. 2018 - Pasování prvňáků na čtenáře

31. 5. 2018 - Mrkviáda

 

červen

5. 6. 2018 - Exkurze 9. ročníku do synagogy a baziliky Třebíč

12. 6. 2018 - Koncert skupiny Nezmaři v KD pro 1. st.

14. 6. 2018 - Dobrodružství s technikou - Výstaviště ČB 8., 9. rořník

14. 6. 2018 - Jarní koncert Jahůdek a Skřivánku v sále ZUŠ od 18:00 hodin

22. 6. 2018 - Den s rodiči

26. 6. 2018 - Branné cvičení

29. 6. 2018 - Slavnostní ukončení školního roku 

Plán akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.