listopad 

24. 11. 2018 - Večer lidského hlasu

 

prosinec

05. 12. 2018 - Školní mikulášská nadílka

11. 12. 2018 - Vánoční dílny

18. 12. 2018 - Vánoční koncert ZUŠ

20. 12. 2018 - Vánoční koncert Skřivánek a Jahůdky

21. 12. 2018 - Vánoční koncert Jetelíček

 

leden

20. -. 25. 1. 2019 - Lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník 

 

únor

 

březen

12. 3. 2019 - Dopolední koncert pro žáky Cimbálová muzika

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

Den učitelů 

 

duben

05. - 06. 4. 2019 - Zápis do 1. tříd

Den učitelů

Soutěž v recitaci Zlatý petrklíč

Dopravní soutěž 

 

květen

03. 05. 2019 - Zlivská kytara 2019 (ředitelské volno)

Kurz jízdy na koni pro 8. ročník

Mrkviáda

 

červen

Den dětí

Pasování prvňáků na čtenáře

Den s rodiči

Branné cvičení

 

Plán akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.