únor

13. 2. 2019 - Malování na hrnečky I. stupeň

22. 2. 2019 - Přednáška o alkoholu pro 7. ročník 

 

březen

12. 3. 2019 - Dopolední koncert pro žáky Cimbálová muzika

12. 3. 2019 - Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

28. 3. 2019 - Den učitelů 

 

duben

5. - 6. 4. 2019 - Zápis do 1. tříd

5. 4. 2019 - Krajská klavírní přehlídka v sále ZUŠ

12. a 15. 4. 2019 - Přijímací zkoušky na střední školy

15. 4. 2019 - Velikonoční soutěž – výstavka

24. 4. 2019 - Soutěž v recitaci Zlatý petrklíč

25. 4. 2019 - Koncert skupiny Antikvartet (pořádá město)

 

květen

3. 5. 2019 - Zlivská kytara 2019 (ředitelské volno)

10. 5. 2019 - Divadlo Čert a Káča (pro I. st.,pořádá město)

15. 5. 2019 - Přednáška pro 7. a 9. ročník (dospívání, HIV)

15. 5. 2019 - Dopravní soutěž

17. 5. 2019 - Divadlo Zvoneček pro I. stupeň

Kurz jízdy na koni pro 8. ročník

21. 5. 2019 - Mrkviáda

 

červen

3. 6. 2019 - Divadlo Faust (pro II. st., pořádá město)

4. 6. 2019 - Pasování prvňáků na čtenáře

21. 6. 2019 - Den s rodiči

25. 6. 2019 - Branné cvičení

 

Plán akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.