září

06. 09. 2018 - Vzdělávací pořad Staré pověsti české (umělecká agentura Pernštejni) - dopoledne


říjen 

05. 10. 2018 - Volby do městského zastupitelstva – zkrácené vyučování

18. 10. 2018 - Výchovný koncert Hudba školám - dopoledne

19. 10. 2018 - Ředitelské volno (vzdělávání učitelů)

25. - 26. 10. 2018 - Ředitelské volno (vzdělávání učitelů)

 

listopad 

Večer lidského hlasu

 

prosinec

Mikulášská nadílka

Vánoční dílny

Vánoční koncerty ZUŠ, Skřivánku

 

leden

Lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník 

 

únor

 

březen

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

Den učitelů 

 

duben

05. - 06. 4. 2018 - Den učitelů

Soutěž v recitaci Zlatý petrklíč

Dopravní soutěž 

 

květen

03. 05. 2018 - Zlivská kytara 2019 (ředitelské volno)

Kurz jízdy na koni pro 8. ročník

Mrkviáda

 

červen

Den dětí

Pasování prvňáků na čtenáře

Den s rodiči

Branné cvičení

 

Plán akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.