květen

15. 5. 2019 - Dopravní soutěž – školní kolo

16. a 23. 5. 2019 - Kurz jízdy na koni pro 8. ročník

17. 5. 2019 - Divadlo Zvoneček pro I. stupeň (Sůl nad zlato)

27. 5. 2019 - Přednáška pro 7. a 9. ročník (dospívání, HIV)

21. 5. 2019 - Mrkviáda    

 

červen

3. 6. 2019 - Divadlo Faust (pro II. st., pořádá město)

4. 6. 2019 - Pasování prvňáků na čtenáře

6. 6. 2019 - Exkurze do konc. tábora Vojna pro 8.- 9. ročník

10. 6. 2019 - Konzultační odpoledne od 16 h.

10. 6. 2019 - Schůzka rodičů budoucích prvňáčků v sále ZUŠ od 18 h. 

11. 6. 2019 - "Koncert absolventů, žáků a učitelů ZUŠ" - od 17.30 hod

13. 6. 2019 - "Jarní koncert pěveckého sboru" - od 18.00 hod

17. 6. 2019 - Koncert Queen revival v KD dopoledne 

21. 6. 2019 - Den s rodiči

25. 6. 2019 - Branné cvičení

28. 6. 2019 - Slavnostní ukončení školního roku 

 

 

Plán akcí bude průběžně doplňován a upřesňován.