Zápis do 1. tříd

Ředitel ZŠ a ZUŠ, Zliv, okr. České Budějovice vyhlašuje na základě § 46 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších změn zápis do 1. ročníku základní školy ve dnech:

pátek 6. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.

sobota 7. dubna 2018 od 10.00 do 11.00 hod.

v  budově I. stupně ZŠ (vchod ze Školní ulice).
 

Důležité formace o řízení

K zápisu se dle zákona dostaví děti, které do 31.8.2018 dosáhnou 6 let věku, se svým rodičem (zákonným zástupcem). Dostaví se též děti, kterým byla školní docházka odložena. Dostavit se mohou také děti, jejichž rodiče žádají předčasný nástup školní docházky. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.  Rodiče žádající odklad povinné školní docházky předloží v den zápisu doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Ve výjimečných případech lze žádost o odklad podat nejpozději do 30.4.2018. 


Oznámení

Vážení strávníci,                                                                                              

  v poslední době dochází k prudkému zvýšení cen některých potravin. Dále se potýkáme s tzv. „spotřebním košem“, tj. předpisem, který zajišťuje vyváženost stravy. Tento předpis nařizuje, kolik má být spotřebováno masa, luštěnin, ryb, ovoce, zeleniny, tuků, cukrů atd. Protože na tyto okolnosti nechceme reagovat zvýšením ceny oběda, rozhodli jsme se raději omezit možnost volby a od 1. března bude vždy v pondělí a v pátek pouze jedno jídlo. Příprava dvou jídel současně totiž značně prodražuje provoz a spotřebu surovin. V pondělí bude stále bezmasé jídlo a zpravidla se budou střídat jídla sladká a slaná. V pátek potom budou převážně jídla, u kterých se zvlášť sleduje spotřeba, tj. ryby a luštěniny. Věřím, že toto řešení přispěje k zachování kvality obědů a tím také ke spokojenosti strávníků. Pokud však ceny surovin dále porostou, nelze v budoucnu vyloučit přiměřené zvýšení ceny obědů.

Děkuji za pochopení.


Poslední články

 - Badatelský přírodovědný kroužek

Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv - číslo 2